Vem är jag?

Jag föddes 1955 och har haft förmånen att växa upp på landet i en trygg och fri miljö - både inåt och utåt. Året jag skulle fylla 25 åkte jag till Pakistan som blivit mitt andra hem.

Några ord får beskriva mig: Gud, människor, naturen, musik och ord.
Gudsrelationen är hjärtat i mitt liv. Jag - och varje människa - är sedd och känd, älskad och respekterad för den vi är. Det är den orubbliga grunden för mig och så vill jag möta Dig.
Människor och mötena oss emellan fascinerar och inspirerar mig.
Livet är stort och svårt. Men byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå./Hjalmar Gullberg
Det är min önskan att LIVSRUM beröring skulle bidra till att det blir lite lättare att gå för några.
Mitt liv blir rikare för att det möter ditt.
Naturen - årstidernas växlingar, skogspromenader, trädgården är en ständig källa till förundran, kraft, inspiration, vila.
Vårdandet och ansvaret om vår jord är viktigt för mig.
Musik och ord  lyfter, befriar, bär. Andras erfarenheter genom toner, dikter och citat betyder mycket för mig. Någon annan har varit där jag är - och satt ord eller ton till det...!


Vad har jag varit med om?

Utbildning:
-3-årig pastorsutbildning, 1-årig missionskurs i England
-Sjukvårdsbiträdeskurs 
-Själavårdskurser 
-Beröringspedagogutbildning

Erfarenhet:
Det mesta av mitt vuxna liv har jag tillbringat i Pakistan. Att få bli del av en annan kultur har varit synnerligen berikande. Jag har främst arbetat med kvinnokontakter och själavård, men också byhälsovård och katastrofhjälp. Jag har även erfarenhet av att vara lärare på låg - och mellanstadiet, och har arbetat med kvinnor i Sverige som har svåra missbruksproblem. Genom att vara maka, mor, dotter, vän och arbetskamrat har jag lärt mig mycket och har mycket kvar att lära. Genom utmattningsdepression har jag smakat hur det är att vara avsidestagen, kraftlös och tom.
Massagen har varit läkande och inspirerande för mig själv under vägen tillbaka.

Efter den stora jordbävningen 8 oktober 2005, som totalt raserade tillvaron för så många människor i vårt område, mötte jag (och levde med) smärta på ett helt nytt sätt. Jag började skriva. Det kom ur en längtan att vänner i Sverige skulle få möta människor och inte bara statistik, men också för att hantera smärtan som ville spränga mig inifrån.

I början av 2007 började jag min blogg Att byta ett ord eller två. Där skriver jag om möten med människor i Pakistan, om funderingar och där finns också en hel del dikter och citat samt lite recept.